Thông điệp từ Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam

Kể từ khi thành lập, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam (VOSA) đã không ngừng nỗ lực để trở thành một hội nghề nghiệp có uy tín và được xếp hạng cao ở Việt Nam và khu vực. Một trong những sứ mệnh của VOSA là cung cấp một môi trường khoa học lành mạnh cho các bác sĩ và nhà nghiên cứu Răng Hàm Mặt. Chính vì vậy, VOSA luôn cam kết thúc đẩy nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong lãnh vực RHM thông qua việc xây dựng các công cụ cần thiết để tạo điều kiện tốt nhất cho những nhà chuyên môn RHM khắp cả nước đạt được nguyện vọng của mình….

Xem thêm

Thông điệp từ Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam

Kể từ khi thành lập, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam (VOSA) đã không ngừng nỗ lực để trở thành một hội nghề nghiệp có uy tín và được xếp hạng cao ở Việt Nam và khu vực. Một trong những sứ mệnh của VOSA là cung cấp một môi trường khoa học lành mạnh cho các bác sĩ và nhà nghiên cứu Răng Hàm Mặt. Chính vì vậy, VOSA luôn cam kết thúc đẩy nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong lãnh vực RHM thông qua việc xây dựng các công cụ cần thiết để tạo điều kiện tốt nhất cho những nhà chuyên môn RHM khắp cả nước đạt được nguyện vọng của mình….

Xem thêm 

GS. TS. Trịnh Đình Hải / Tổng biên tập

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN TẠP CHÍ

Vui lòng cung cấp email để khi có bản tin tạp chí mới nhất, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức.